IPH W LUBLINIE


IPH

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

W LUBLINIE


NOWOŚCI IPH w Lublinie


28 listopada 2017 Profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy - proste kroki do sukcesu przedsiebiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy

Spotkanie organizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka

Podczas wydarzenia dowiedzą się Państwo: Jakie są korzyści z profilaktyki chorób zakaźnych w miejscu pracy? Jak skutecznie zmniejszyć absencję chorobową i zwiększyć wydajność pracowników? W jakie działania najlepiej inwestować? Na jakie działania można pozyskać środki unijne w województwie lubelskim? Jak pozyskać środki unijne na profilaktykę zdrowia w miejscu pracy? Jak przygotować i wdrożyć skuteczny program zdrowotny w firmie? Jak przekonać pracownika do udziału w programie? ...

WIĘCEJ INFORMACJI

Czerwiec 2017 II edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest organizatorem Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest, która odbędzie się 8-9 czerwca 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

W konferencji weźmie udział około 250 osób z Polski, Ukrainy i innych krajów regionu: Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy, Węgier, Słowacji i inni. Obecni będą reprezentanci najwyższych władz Polski i Ukrainy – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju RP Jerzy Kwieciński, Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Stepan Kubiw, Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy Vasyl Polujko, a także przedstawiciele biznesu, finansów, mediów, środowisk akademickich i instytucji wspierających przedsiębiorców.

WIĘCEJ INFORMACJI
ARCHIWUM IPH W LUBLINIE

O nas

Izba Przemysłowo - Handlowa z siedzibą w Lublinie jest organizacją samorządu gospodarczego, skupiającą firmy z województwa lubelskiego.Izba działa w interesie zrzeszonych w niej firm i przedsiębiorców. Reprezentuje opinie środowiska biznesowego, oraz chroni interesy gospodarcze firm, wobec władz administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli. Promuje firmy członkowskie, realizując usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym. Działalność Izby przyczynia się do tworzenia warunków rozwoju zycia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby. Izba Przemysłowo Handlowa, kształtuje i współrealizuje regionalną politykę gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem regionu Lubelszczyzny.


ZARYS HISTORII IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W LUBLINIE W LATACH 1929-1951

IPH

KALENDARIUM
WYBORY WŁADZ

Wybory aktualnych władz Izby Przemysłowo Handlowej w Lublinie. Nowym prezesem został Pan Marcin Tatara.

REAKTYWACJA

Odradza się Izba Przemysłowo-Handlowa

LIKWIDACJA

Izba Przemysłowo-Handlowa zostaje zlikwidowana przez władze komunistyczne

ZMIANA PREZESA

Po ustąpieniu Romana Laśkiewicza prezesem zostaje Jan Luboiński

ZMIANA PREZESA

Prezes Roman Petschl wraca do Gdyni, a prezesurę obejmuje Roman Laśkiewicz

REAKTYWACJA IPH W LUBLINIE

Lubelscy przedsiębiorcy reaktywują Izbę Przemysłowo-Handlową, dyrektorem ponownie zostaje Tadeusz Kryński, a nowym prezesem Roman Petschl

BEZPOŚREDNIO PRZED WOJNĄ

Trzecim i ostatnim prezesem Izby przed wojną zostaje wołyński działacz gospodarczy i polityczny Ignacy Puławski, a po śmierci Teodora Millera dyrektorem zostaje mianowany Tadeusz Kryński

ZMIANA KIEROWNICTWA

Po śmierci Michała Michniewskiego kierownictwo Izby obejmuje Franciszek Papiewski

POWSTANIE IPH W LUBLINIE

Powstaje Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie, pierwszym prezesem zostaje Michał Michniewski, a dyrektorem Teodor Miller

KOMITET ORGANIZACYJNY IPH

Polscy i żydowscy przedsiębiorcy Lubelszczyzny i Wołynia tworzą Komitet Organizacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie


DOKUMENTY DO POBRANIA


ANKIETA CZŁONKOWSKA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

STATUT IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W LUBLINIEfacebook